Clinical pharmacology through the pen of Louis Lasagna

La contribució del Dr. Louis Lasagna a l’impuls de la farmacologia clínica és indiscutible. Llicenciat a la Rutgers University el 1943 i doctorat quatre anys més tard a la Columbia University, va revolucionar com ningú el món dels medicaments. Des de mitjans de la dècada dels 50, va investigar la influència de l’efecte placebo en…

1997

Fármacos y conducción de vehículos

Es parla moltes vegades dels efectes perniciosos de l’alcohol a l’hora de conduir i, de fet, les mesures de prevenció de les autoritats es dirigeixen en exclusivitat a la detecció d’aquesta substància en els conductors. Sens dubte, els fàrmacs no són la principal causa dels accidents. Tanmateix, és de gran importància disposar de medicaments que…

1996

Bases de datos en farmacología y terapéutica

L’aparició i l’ús de les bases de dades informatitzades va suposar una revolució per a la investigació farmacològica en tots els nivells, des del disseny molecular de medicaments fins a l’avaluació dels seus aspectes en grups de població humana, passant per aspectes tan bàsics com l’accés de forma ràpida i còmoda als resultats d’investigacions ja…

1996

Farmacología de los canales iónicos

Com a resultat d’una taula rodona celebrada el 1994 a Barcelona i de les onze ponències realitzades va néixer aquesta monografia, que se centra en els canals iònics, la seva farmacologia i les seves possibles perspectives terapèutiques per a la prevenció, alleugeriment o curació de malalties. La reunió i aquesta publicació posterior va comptar amb…

1995

The pharmacology of sexual function and dysfunction

Com pot contribuir la farmacologia a la millora clínica d’alguns dels problemes sexuals que existeixen? Per altra banda, quines són les repercussions sobre la funció sexual que comporta l’ús de fàrmacs per al tractament d’un altre tipus de malalties? Professionals de l’àmbit de la investigació de la farmacologia sexual es van citar en un simposi…

1995

El tratamiento del dolor: del laboratorio a la clínica

La medicina moderna acostuma a centrar-se més en el tractament curatiu que no pas en l’alleujament dels símptomes que acompanyen la malaltia. És habitual que un tractament insuficient comporti en moltes ocasions un patiment innecessari. Diferents científics bàsics, investigadors clínics i metges assistencials es van reunir en una taula rodona organitzada per la Fundació Dr.…

1994