Investigación sobre cáncer en España de la biología molecular a la clínica

Diferents especialistes que investiguen sobre el càncer al nostre país, procedents de diferents disciplines, es van congregar en una taula rodona celebrada el 1993 i organitzada per la Fundació Dr. Antoni Esteve. S’hi va aconseguir obtenir una visió panoràmica del tipus d’investigació oncològica que aleshores es realitzava a Espanya. Els temes desenvolupats pels participants van…

1994

Terapéutica y calidad de vida

Com millorar la qualitat de vida dels malalts és l’objectiu d’aquesta publicació i de la taula rodona anterior organitzada per la Fundació Dr. Antoni Esteve el 1992. Les diferents ponències que es van realitzar durant aquesta jornada van posar de manifest les dificultats que comporta el judici i la valoració de la qualitat de vida…

1993

The pharmacology of cell differentiation

Aquest Esteve Foundation Symposia número 5 sorgeix com a resultat del simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve l’octubre de 1992 sobre la farmacologia de la diferenciació cel•lular. R.A. Rifkind, de l’Sloan-Kettering Institute de Nova York n’és l’editor. En aquesta reunió de treball es va fer una exploració dels mecanismes generals i específics implicats en els…

1993

El ensayo clínico como tarea cooperativa

Reivindicar l’assaig clínic com una tasca essencialment cooperativa en què hi participen multitud de persones de disciplines molt diferents en contra de la individualitat del científic, quelcom pertanyent cada cop més al passat, és la intenció d’aquesta Monografia Dr. Antoni Esteve. I és que l’assaig clínic de medicaments no és una tasca de clínics aïllats…

1992

Periodismo científico. Un simposio internacional

L’any 1990, l’equip de ciència del diari La Vanguardia i la Fundació Dr. Antoni Esteve van decidir organitzar un simposi internacional en què s’hi tractés les relacions entre ciència, premsa i societat i, en particular, els problemes que es plantegen al voltant del periodisme i les ciències biomèdiques. És evident que la comunicació és avui dia un…

1991

Metodología del ensayo clínico

L’assaig clínic és un estudi experimental que es realitza en pacients o subjectes sans amb la finalitat d’avaluar l’eficàcia i la seguretat de fàrmacs o altres procediments terapèutics. Es diferencia de l’observació clínica en aspectes com la recollida de dades i la necessitat de comparar els resultats obtinguts amb els d’un altre grup de referència…

1991

The clinical pharmacology of biotechnology products

Marcus M. Reidenberg, del Departament de Farmacologia i Medicina de la Facultat de Medicina de la Universitat Cornell a Nova York, és l’editor d’aquest volum número 4 de la sèrie Esteve Foundation Symposia. Les noves tècniques de biologia molecular i cel•lular presenten diverses oportunitats per al desenvolupament de nous agents per al diagnòstic, el tractament…

1991