Aspectos biológicos de los síndromes depresivos

Les síndromes depressives són, probablement, el grup més destructiu de malalties mentals en termes d’incidència, mortalitat i cost econòmic. I sembla que aquesta situació està lluny de canviar, donades les condicions de la nostra societat. En aquesta monografia, fruit de la taula rodona que es va celebrar a Barcelona el 1987, es presenten, revisen i…

1988

Un glosario para farmacólogos

Es tracta d’una eina molt útil que tradueix al castellà A Pharmacologists’ Glossary de Desmond Laurence, professor de Farmacologia i Terapèutica de la University College de Londres, i I.C. Shaw, professor de Toxicologia de la mateixa universitat. Aquest glossari no pretén ser una recopilació exhaustiva de la gran quantitat de termes i definicions que integren el vocabulari de la…

1987

Interactions between drugs and chemicals in industrial societies

L’objectiu del simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve l’octubre de 1986 és explorar les diferents àrees en què cada cop més convergeixen la farmacologia i la toxicologia, fet que permet un coneixement major de la resposta als fàrmacs i dels seus possibles efectes tòxics. Els professors Gabriel L. Plaa, Patrick du Souich…

1987

Contribución del biólogo a la farmacología en España

Quina és la contribució exacta del biòleg a la farmacologia a Espanya, quines són les limitacions amb què es troba i quines són les possibilitats de futur que li esperen són les qüestions que s’intenta respondre en aquesta Monografia Dr. Antoni Esteve número 3 i que és fruit de la taula rodona celebrada a Barcelona…

1987

Problemas que se plantean en el tratamiento de infecciones graves por S. aureus

Aquesta monografia conté diverses qüestions relacionades amb la patologia provocada per l’S. Aureus, entre elles l’estudi de la seva estructura i les seves particularitats d’actuació, el paper dels portadors, les variacions epidemiològiques al llarg dels anys, les seves manifestacions clíniques òssies, dermatològiques i les particularitats dels seus quadres sèptics, així com la resistència als antibiòtics.…

1986

Drug-protein binding

El diferent grau de fixació dels fàrmacs a les proteïnes del plasma pot tenir repercussions clíniques importants en determinades malalties o estats fisiològics de l’ésser humà. L’objectiu d’aquest primer simposi internacional de la Fundació Dr. Antoni Esteve va ser el de reunir diferents experts sobre fàrmacs i la seva fixació proteica, per tal de discutir…

1986