La Fundació en xifresFont: Segons documentació dels diferents exercicis que s’envia anualment al Protectorat de Fundacions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports del Govern espanyol.