Missió

Per què existim?
Som una institució científica sense ànim de lucre i amb projecció internacional que contempla com a objectiu prioritari l’estímul del progrés de la farmacoterapèutica mitjançant la comunicació i la discussió científiques.

Què fem?
Realitzem activitats i editem publicacions científiques de caire multidisciplinari, la majoria per iniciativa pròpia però també en col•laboració amb altres institucions afins.

A qui ens dirigim?
A tota la comunitat científica, en especial a investigadors de l’àmbit de la farmacologia. L’aposta per la comunicació i la divulgació científiques amplia el nostre radi d’actuació a altres col•lectius: estudiants, professors, periodistes i públic general.

Objectius

  1. Afavorir la investigació biomèdica, principalment en el camp de la farmacoteràpia.
  2. Contribuir a la formació d’investigadors, de personal sanitari i d’estudiants d’àrees biomèdiques.
  3. Divulgar i aportar nous coneixements al voltant de la farmacoteràpia i disciplines afins.
  4. Fomentar activitats que estimulin la comunicació i la discussió científica en el marc dels apartats descrits anteriorment i des d’una òptica al més multidisciplinària possible.

Aquests objectius es pretenen assolir mitjançant la realització de diverses activitats i publicacions que es duen a terme principalment per iniciativa pròpia, encara que també es poden realitzar en col·laboració amb altres institucions.

Paraules clau:

Farmacoteràpia
Biomedicina
Publicacions biomèdiques
Investigació farmacològica i biomèdica
Formació biomèdica
Divulgació biomèdica
Multidisciplinarietat