Membres del patronat de la Fundació Dr. Antoni Esteve
Antoni Esteve Cruella
Doctor en Farmàcia per la Universitat de Barcelona.
President
Joan Esteve Soler
Economista per la Universitat de Barcelona.
Vicepresident
 

Montserrat Esteve Soler
Doctora en Medicina per la Universitat de Barcelona.

Vicepresidenta
Joaquim Targa Cuyás
Dr. Enginyer Industrial, Universitat Politècnica de Barcelona.
Patró/vocal (membre no familiar)
     
Secretari i apoderat (no membre del patronat de la Fundació Dr. Antoni Esteve)
Jorge León Domingo
Diplomat en Empresarials per la Universitat de Barcelona. PDD per IESE