Presentació

Institució sense ànim de lucre i amb projecció internacional que té com objectiu prioritari l’estímul del progrés de la farmacoteràpia

 

La Fundació Dr. Antoni Esteve, establerta el 1983, té com a objectiu prioritari l’estímul del progrés de la farmacoteràpia mitjançant la comunicació i la discussió científica.

La Fundació Dr. Antoni Esteve organitza reunions internacionals multidisciplinàries en què grups reduïts d’investigadors discuteixen els resultats dels seus treballs. Aquestes discussions es recullen en la col·lecció “Esteve Foundation Symposia”. Altres activitats de la Fundació Dr. Antoni Esteve inclouen l’organització de taules rodones amb la participació d’investigadors espanyols que donen contingut a la sèrie Monografies Dr. Antoni Esteve, així com altres formes de suport a les ciències mèdiques, farmacèutiques i biològiques, entre les quals cal citar els premis d’investigació que es concedeixen amb caràcter biennal.

Entre altres publicacions cal destacar la sèrie Pharmacotherapy Revisited: An Esteve Foundation Series, en la qual mitjançant diversos volums es recopilen, en edició facsímil, els articles que van establir les bases d’una disciplina determinada. Més recentment s’ha iniciat la publicació dels Quaderns de la Fundació Dr. Antoni Esteve.

Veure Presentació Fundació Dr. Antoni Esteve