Perspectivas terapéuticas en la esclerosis múltiple

L’esclerosi múltiple és una de les malalties que afecten al sistema nerviós central que desperta més interès en el món científic. Tot i que Charcot la va descriure fa més de cent anys, es tracta d’una malaltia de la qual encara queden molts aspectes per resoldre. Continua essent d’etiologia desconeguda, diagnòstic difícil, amb una evolució…

1989

Tratamiento de datos en farmacología

En aquesta Monografia Dr. Antoni Esteve es revisen i actualitzen alguns dels aspectes referents a l’anàlisi quantitatiu dels resultats en farmacologia i és la plasmació de les aportacions de diferents científics espanyols a la taula rodona celebrada durant el mes de maig de 1988 a Barcelona. Així, podem trobar temes com l’anàlisi de la resposta…

1989

Dose-response relationships in clinical pharmacology

El tercer simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve va donar peu a aquesta nova publicació de la sèrie Esteve Foundation Symposia centrada en l’estudi de la relació dosi-resposta en farmacologia clínica. Els professors Lasagna, Erill i Naranjo es van encarregar de l’edició del llibre que recull les diferents ponències i les respectives…

1989

Investigación básica y medicina clínica

L’objectiu d’aquesta monografia, que recull les ponències i discussions de la taula rodona sota aquest mateix títol celebrada a Barcelona el 1987, és el de demostrar als metges que recentment han acabat la carrera i que es disposen a exercir la professió, els vincles entre la investigació bàsica i la pràctica clínica. Per això, una…

1988

Bases del tratamiento de las intoxicaciones agudas

Les intoxicacions agudes tenen dues característiques peculiars: la gran diversitat dels possibles agents tòxics i la necessària immediatesa en la instauració del tractament per tal que aquest sigui útil. D’aquí la importància dels Centres Antitòxics, als quals se’ls dedica un capítol en aquesta monografia. A banda d’això, s’analitzen altres aspectes com el tema introductori (Intoxicaciones…

1988

Aspectos biológicos de los síndromes depresivos

Les síndromes depressives són, probablement, el grup més destructiu de malalties mentals en termes d’incidència, mortalitat i cost econòmic. I sembla que aquesta situació està lluny de canviar, donades les condicions de la nostra societat. En aquesta monografia, fruit de la taula rodona que es va celebrar a Barcelona el 1987, es presenten, revisen i…

1988

Un glosario para farmacólogos

Es tracta d’una eina molt útil que tradueix al castellà A Pharmacologists’ Glossary de Desmond Laurence, professor de Farmacologia i Terapèutica de la University College de Londres, i I.C. Shaw, professor de Toxicologia de la mateixa universitat. Aquest glossari no pretén ser una recopilació exhaustiva de la gran quantitat de termes i definicions que integren el vocabulari de la…

1987

Interactions between drugs and chemicals in industrial societies

L’objectiu del simposi internacional organitzat per la Fundació Dr. Antoni Esteve l’octubre de 1986 és explorar les diferents àrees en què cada cop més convergeixen la farmacologia i la toxicologia, fet que permet un coneixement major de la resposta als fàrmacs i dels seus possibles efectes tòxics. Els professors Gabriel L. Plaa, Patrick du Souich…

1987

Contribución del biólogo a la farmacología en España

Quina és la contribució exacta del biòleg a la farmacologia a Espanya, quines són les limitacions amb què es troba i quines són les possibilitats de futur que li esperen són les qüestions que s’intenta respondre en aquesta Monografia Dr. Antoni Esteve número 3 i que és fruit de la taula rodona celebrada a Barcelona…

1987