Investigadors predoctorals del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF), en col•laboració amb representants d’altres centres de recerca de València, organitzen cada any el Congrés de Biomedicina Predocs Valencia amb la finalitat de promoure possibles col•laboracions en l’àrea de biomedicina i que el 2015 va tenir lloc el 26 i 27 de novembre.

La Fundació Dr. Antoni Esteve va estar present en aquesta cita que es destina a joves investigadors que estan realitzant la seva tesi doctoral per informar-los de les seves diferents publicacions i activitats, molt especialment del seu catàleg de seminaris de formació.

La Fundació, a més, va atorgar quatre premis de formació als millors treballs que es van presentar durant el congrés, que van recaure en Elena Bover, Graciela Orrit, María García Flores i Carlos Lozano Asencio.