La Sociedad Española de Epidemiología va celebrar el seu congrés anual del 3 al 5 de setembre de 2014 a la Universitat d’Alacant. Un dia abans, el 2 de setembre, la Fundació Dr. Antoni Esteve col•laborà en l’organització de dos cursos relacionats amb la redacció i l’edició científiques.

El primer és Cómo escribir y publicar artículos científicos en Gaceta Sanitaria y otras revistas, que van impartir Alberto Ruano Raviña (de la Universitat de Santiago de Compostela), María José López Medina (de l’Agència de Salut Pública de Barcelona) i Carmen Vives Cases (de la Universitat d’Alacant). Acreditat oficialment amb 1,4 crèdits, abordà aspectes de la redacció científica com l’estil, les parts d’un article, la selecció de la revista i l’ètica en la publicació.

La segona proposta formativa fou Cómo revisar artículos científicos para Gaceta Sanitaria y otras revistas, en què Pere Godoy García (de la Universitat de Lleida) i María Felicitas Domínguez-Berjón (de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid) se van centrar en el procés de peer review i en l’estructura i continguts de l’avaluació d’un article científic. El curs també estava acreditat amb 0,7 crèdits.

Més informació