La iniciativa ve de lluny. Titulacions tan diferents com per exemple medicina, treball social i magisteri contenen assignatures de salut pública dins dels seus programes docents. Per això la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) van decidir ja el 2010 unificar criteris i consensuar quins continguts bàsics haurien de contemplar els programes de grau que tracten aquesta disciplina.

Després d’una primera experiència amb la titulació de farmàcia, d’una segona amb la de medicina i d’una tercera amb la de veterinària, els pròxims 12 i 13 de gener de 2017 el procés seguirà el seu curs a la Universitat de Barcelona, on una vintena de professors que representen a diferents universitats espanyoles es reuniran per discutir de forma monogràfica les competències sobre salut pública que ha de reunir un recent llicenciat en infermeria. El propòsit és que un cop finalitzat el taller, es disposi d’un llistat de competències i continguts de salut pública que haurien de contemplar tots els programes docents de salut pública que s’imparteixen en aquesta titulació de grau.

Aquesta és només una de les parades d’una projecte ambiciós que coordinen Mª Carmen Davó i Carmen Vives, de la Universitat d’Alacant, i que ha comptat des del principi amb el recolzament de la Fundació Dr. Antoni Esteve. El 2010 i el 2012, dins del marc de l’Escola de Salut Pública de Menorca, ja s’establiren les competències i els continguts bàsics de salut pública a nivell general a les titulacions de medicina, farmàcia, infermeria, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, treball social, magisteri, relacions laborals, fisioteràpia, teràpia ocupacional, ciències ambientals, odontologia i veterinària.

Les iniciatives d’ambdues jornades es consolidaren el 2013 amb la creació del Fòrum de Professorat de Salut Pública, que va néixer com un espai presencial i virtual de participació, discussió, generació de coneixement i propostes col•lectives de cara a millorar la docència i la formació dels futurs professionals de la salut pública. Continguts de salut pública en els programes de grau d’infermeria compta també amb la coordinació de Teresa Icart, de la Universitat de Barcelona.