La iniciativa ve de lluny. Titulacions tan diferents com per exemple medicina, treball social i magisteri contenen assignatures de salut pública dins dels seus programes docents. Per això la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) van decidir ja el 2010 unificar criteris i consensuar quins continguts bàsics haurien de contemplar els programes de grau que tracten aquesta disciplina.

Els passats 19 i 20 de novembre de 2013 el procés va seguir el seu curs a la Universitat Complutense de Madrid, on 17 professors de Farmàcia que representen a 14 universitats espanyoles es van asseure durant dues jornades per discutir de forma monogràfica les competències sobre salut pública que ha de reunir un farmacèutic recent llicenciat. Després de sessions plenàries i per grups, es va acordar un esborrany en què figuren vuit blocs temàtics amb els continguts bàsics que es suggereixen considerar als plans d’estudis per assolir aquestes competències. Els resultats d’aquestes sessions es publicaran pròximament en una revista científica.

Aquesta és només una de les parades d’una projecte ambiciós que coordinen Mª Carmen Davó i Carmen Vives, de la Universitat d’Alacant, i que ha comptat des del principi amb el recolzament de la Fundació Dr. Antoni Esteve. El 2010 i el 2012, dins del marc de l’Escola de Salut Pública de Menorca, ja s’establiren les competències i els continguts bàsics de salut pública a nivell general a les titulacions de medicina, farmàcia, infermeria, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, treball social, magisteri, relacions laborals, fisioteràpia, teràpia ocupacional, ciències ambientals, odontologia i veterinària.

Les iniciatives d’ambdues jornades es consolidaren el 2013 amb la creació del Fòrum de Professorat de Salut Pública, que va néixer com un espai presencial i virtual de participació, discussió, generació de coneixement i propostes col·lectives de cara a millorar la docència i la formació dels futurs professionals de la salut pública. Per últim, i després d’aquesta primera experiència en el grau de Farmàcia, se pretén seguir amb la revisió específica de les competències i els continguts de salut pública a cadascuna de les titulacions que imparteixen aquesta disciplina.