Després de la seva posada en marxa oficial, el projecte DEMCAT (Diccionari Enciclopèdic de medicina en català) va començar a rodar amb la primera reunió de treball, que tingué lloc el 15 de juliol de 2015 a la seu del TERMCAT i que es va centrar en una de les àrees temàtiques de major interès, la farmacologia, que juntament amb la immunologia i la cirurgia, és una de les que s’han començat a treballar primerament.

Aquesta primera jornada de treball va suposar una presentació general del projecte i de la situació actual en l’àrea de farmacologia. Experts en la disciplina també van debatre sobre la proposta de fitxa terminològica i van tractar de definir quines podrien ser les subàrees temàtiques, a més de programar un pla de treball en l’àrea de farmacologia.

La reunió, que coordinà la Fundació Dr. Antoni Esteve com a entitat participant i el TERMCAT, organisme encarregat de la gestió i el treball terminològic del DEMCAT, va comptar en un principi amb un grup reduït d’experts però més endavant assolirà el plantejament obert i col•laboratiu del projecte.

El nou Diccionari enciclopèdic de medicina vol ser una eina de fàcil accés que permeti consultar el significat dels mots més usats en salut, inclosos els més innovadors. És per això que a partir de les versions anteriors del Diccionari enciclopèdic de medicina i dels diccionaris publicats pel TERMCAT es procedirà a revisar i actualitzar tots els termes de les ciències de salut i de la vida. Suposarà una tasca interdisciplinària que es preveu que agrupi més de 70.000 entrades classificades en disciplines diferents. A més, el format en línia li conferirà l’avantatge de la seva actualització permanent.

Pàgina web del projecte DEMCAT