La Fundació Dr. Antoni Esteve va celebrar el Dia Internacional de la Immunologia participant en la jornada que van organitzant la Universitat CEU San Pablo i la Real Academia Nacional de Farmacia sobre la importància de les vacunes. Durant l’acte, que va tenir lloc el 25 d’abril de 2015 a la Real Academia Nacional de Farmcia, es van repartir exemplars del llibre Els misteris del sistema immunitari. Com protegeix el nostre cos.