Un curs per potenciar la recerca biomèdica interdisciplinària i internacional. Aquest és l’objectiu de la nova edició de la International Interdisciplinary School, que va reunir a Vic a 25 estudiants provinents de tota Europa del 8 al 13 de juny de 2016. Organitzada pel Consorci Hospitalari de Vic i la Universitat de Vic, juntament amb altres institucions científiques europees, la Fundació Dr. Antoni Esteve col·laborà en aquesta edició amb la distribució entre els seus participants dels Quaderns Competing interests in biomedical publications: Main guidelines and selected articles i Developing skills in scientific writing.

El curs, que es va dividir en quatre workshops, combinà les sessions plenàries amb petits grups de discussió en què es van analitzar qüestions com el desenvolupament de projectes o la publicació d’articles en revistes científiques, tractant-se també altres aspectes sobre edició biomèdica com la preparació del manuscrit, la comunicació amb els editors o el tracte amb els revisors.

Més informació