La política de salut ha afrontat i seguirà afrontant greus tensions que es deriven dels ajustos econòmics. Això obliga més que mai a escollir amb solvència quines haurien de ser les prioritats de la política de salut. És a dir, escollir quines polítiques hauria d’aplicar qualsevol administració aquí i ara. Per això, la Sociedad Española de Salud Pública y Administraciones Sanitarias (SESPAS) i la Fundació Dr. Antoni Esteve van organitzar el 10 de juliol de 2015 passat a Barcelona la jornada de debat Definició de prioritats en les polítiques de salut, en què 12 experts en salut des de diferents disciplines van deliberar sobre la metodologia per establir prioritats en la política de salut a Espanya.

Aquestes polítiques haurien d’abastar les polítiques no relacionades directament amb la salut però que incideixen en ella; les pròpies de salut pública que redueixin la càrrega de malaltia evitable; i, finalment, les polítiques de serveis sanitaris que garanteixin que aquests funcionen correctament, s’apliquin amb la màxima cobertura i amb l’ús de les tecnologies adequades mentre s’eviten les innecessàries o ineficients.

La tasca d’escollir prioritats és complexa i és oportú debatre sobre quina metodologia d’elecció i comunicació és la més apropiada. Per això, la jornada va comptar amb participants que recullien punts de vista de diferents sectors: polítiques sanitàries relacionades indirectament amb la salut, polítiques de salut pública, polítiques de serveis sanitaris, usuaris o organitzacions d’usuaris, i empreses relacionades amb la salut.

La jornada, que coordina Ildefonso Hernández, president de la SESPAS, va comptar amb la participació dels experts següents:

Beatriz González López-Valcárcel
Universitat de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canària)

Cristina Narbona
Consellera del CSN-Consejo de Seguridad Nuclear (Madrid)

Guillem López-Casasnovas
Catedràtic d’Economia – Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)

Ildefonso Hernández
Universitat Miguel Hernández d’Alacant i SESPAS (Alacant)

Joan Subirats
Catedràtic en Ciència Política – Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Joaquín Nieto
Director de l’oficina de la OIT Espanya-Organització Internacional del Treball (Madrid)

Ma. Victòria Camps
Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Miquel Porta
Catedràtic de Medicina Preventiva i Salut Pública, IMIM – PRBB i Universitat Autònoma de Barcelona (Barcelona)

Ricard Meneu
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS) (València)

Sebastián Mora
Secretari General Cáritas Espanya (Madrid)

Soledad Márquez Calderón
Fundación Instituto de Investigación en Servicios de Salud (IISS) (Sevilla)

Fèlix Bosch
Fundació Dr. Antoni Esteve (Barcelona)

La jornada, a porta tancada, es plasmarà en un pròxim Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve.