Els professionals biomèdics necessiten habilitats per comunicar de manera efectiva ja sigui a l’hora d’escriure com de presentar els seus resultats de forma oral. Tanmateix, molts d’ells no reben una formació específica en matèria de comunicació.

Per altra banda, l’anglès segueix estant la llengua vehicular de la comunitat científica internacional i tot i que els professionals biomèdics espanyols s’esforcen en aprendre l’anglès, sovint no tenen els coneixements específics de l’anglès científic, tan necessari per expressar les seves idees de forma clara.

Amb l’objectiu d’unir ambdues necessitats, va néixer aquest Seminari de formació, l’objectiu del qual és ajudar els alumnes a començar a millorar el seu anglès científic. El curs introdueix alguns conceptes bàsics subjacents a la comunicació científica oral i escrita i dóna als participants l’oportunitat de posar en pràctica la teoria en un ambient relaxat obert a la discussió i al feedback. Finalment, també s’introdueixen algunes eines i consells per a que l’estudiant pugui continuar amb el procés d’aprenentatge un cop finalitzat el curs.

Brian McCarthy, director de teatre i assessor de comunicació de diverses empreses i científics, és qui s’encarrega dels aspectes relacionats amb la presentació oral dels resultats, mentre que John Giba, autor del Quadern de la Fundació Dr. Antoni Esteve Developing skills in scientific writing, se centra en les peculiaritats de la redacció científica en anglès.

Aquesta dotzena edició del curs va tenir lloc a Ourense, en col·laboració amb la Fundación Biomédica Galicia Sur i l’Instituto de Investigación Biomédica de Vigo, el 13 i 14 de gener de 2016 passats. La Fundació vol agrair Tania Vázquez Santos per fer possible aquesta col·laboració.