Els professionals biomèdics necessiten habilitats per comunicar de manera efectiva ja sigui a l’hora d’escriure com de presentar els seus resultats de forma oral. Tanmateix, molts d’ells no reben una formació específica en matèria de comunicació.

Per altra banda, l’anglès segueix estant la llengua vehicular de la comunitat científica internacional i tot i que els professionals biomèdics espanyols s’esforcen en aprendre l’anglès, sovint no tenen els coneixements específics de l’anglès científic, tan necessari per expressar les seves idees de forma clara.

Amb l’objectiu d’unir ambdues necessitats, va néixer aquest Seminari de formació, l’objectiu del qual és ajudar els alumnes a començar a millorar el seu anglès científic. El curs introdueix alguns conceptes bàsics subjacents a la comunicació científica oral i escrita i dóna als participants l’oportunitat de posar en pràctica la teoria en un ambient relaxat obert a la discussió i al feedback. Finalment, també s’introdueixen algunes eines i consells per a que l’estudiant pugui continuar amb el procés d’aprenentatge un cop finalitzat el curs.

Brian McCarthy, director de teatre i assessor de comunicació de diverses empreses i científics, és qui s’encarrega dels aspectes relacionats amb la presentació oral dels resultats, mentre que John Giba, coautor de Inglés médico y sanitario (2010) i Preparing and delivering scientific presentations (2011), se centra en les peculiaritats de la redacció científica en anglès.

Aquesta sisena edició del curs va tenir lloc a l’Hospital de Granollers el 2 i 3 d’abril de 2014 passats. La Fundació Dr. Antoni Esteve vol agrair Diana Navarro i Lali Guix, de la Fundció Hospital Asil de Granollers, per fer possible aquesta col•laboració.