La Fundació Dr. Antoni Esteve col•labora per primer cop amb la Universitat Internacional Menéndez Pelayo amb aquest taller sobre traducció mèdica que dirigeix Pablo Mugüerza, llicenciat en medicina i autor del Manual de traducción inglés-español de protocolos de ensayos clínicos. El taller Teoría y práctica de traducción médica EN>ES s’inclou dins l’oferta acadèmica del campus de Santander i tindrà lloc del 16 al 20 de juny de 2014.

Amb una barreja de continguts teòrics i pràctics, el taller es dirigeix a llicenciats o traductors professionals amb un nivell d’anglès mitjà o alta que desitgin prendre contacte amb la traducció mèdica. Per això, durant les cinc sessions s’abordaran des de la teoria de la traducció mèdica fins a les disciplines bàsiques des del punt de vista del traductor, passant per casos pràctics de traducció mèdica com protocols d’assaigs clínics, llibres de text, prospectes, etcètera. Els exemples s’analitzaran i es traduiran a classe.

PROGRAMA

Dilluns 16
10:00 h / Introducció: traducció mèdica i paramèdica. Decàleg del traductor de medicina

11:30 h / Anatomia per a traductors de medicina

15:30 h / Pràctica I

Dimarts 17
10:00 h / Eines del traductor de medicina

11:30 h / Fisiologia per a traductors de medicina I

15:30 h / Pràctiques II

Dimecres 18
10:00 h / Tipus de documents en traducció mèdica

11:30 h / Fisiologia per a traductors de medicina II

15:30 h / Pràctiques III

Dijous 19
10:00 h / Gestió de qualitat en traducció mèdica

11:30 h / Medicina interna per a traductors de medicina

15:30 h / Pràctiques IV

Divendres 20
10:00 h / Vocabulari mèdic imprescindible per a traductors mèdics

11:30 h / Estadística, Electrocardiografia i altres temes de traducció mèdica

Descarregar

Clic per a inscripció