La farmacologia és la branca de la medicina i la biologia que, de manera general, s’encarrega de l’estudi de l’acció de les drogues a l’organisme. A continuació, s’enumeren algunes associacions farmacològiques, agències reguladores i revistes que són útils per a educar, dirigir i servir a professionals en farmacologia i àrees relacionades promovent l’intercanvi d’informació i perspectives sobre farmacologia aplicada, entre d’altres funcions.

 

Societats i d’altres Institucions

 

Fundació Institut Català de Farmacologia

La Fundació Institut Català de Farmacologia va ser fundada el 1998 a Barcelona. Aquesta és una institució sense ànim de lucre associada tant al Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (Institut Català de la Salut) com al Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat Autònoma de Barcelona UAB). El seu principal objectiu és promoure l’ús racional dels medicaments i altres recursos terapèutics, a través de diverses activitats.

 

Societat Catalana de Farmacologia

La societat Catalana de Farmacologia va ser fundada al 1958 per tal d’aconseguir una màxima potenciació de la recerca a la indústria farmacològica catalana pels seus beneficis socials, científics i econòmics. Per això, aquesta societar preten augmentar la relació universitat-indústria, organitzant un llarg número de conferències i fòrums sobre farmacologia.

 

Sociedad Española de Farmacología (SEF)

La Societat Espanyola de Farmacologia es va fundar el 1972 per agrupar a tots els farmacòlegs espanyols a fi de: Promoure l’intercanvi científic i social entre els farmacòlegs espanyols i societats de farmacologia mitjançant la celebració de reunions científiques; estimular la investigació farmacològica mitjançant la concessió de beques i premis; i assegurar el funcionament de diferents comitès de treball o seccions dirigides a discutir sobre temes farmacològics específics i/o àrees relacionades.

 

Sociedad Española de Farmacología Clínica (SEFC)

La Societat Espanyola de Farmacologia Clínica es va fundar a mitjans dels anys vuitanta com Societat Espanyola de Farmacologia Clínica Hospitalària, nom que va ser substituït per l’actual al 1990. Els seus objectius consisteixen en aconseguir una millor utilització i investigació de fàrmacs, impulsant el desenvolupament de la Farmacologia Clínica com a especialitat mèdica, i potenciant la seva activitat en tots els àmbits del sistema sanitari.

 

European Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics (EACPT)

L’Associació Europea de Farmacologia Clínica i Terapèutica és la societat científica líder a Europa en el camp de la farmacologia clínica i terapèutica, servint de guia per a tota aquesta comunitat a nivell europeu i mundial. La EACPT inclou a totes les organitzacions nacionals de farmacologia clínica a Europa, i proporciona suport educatiu i científic a més de 4000 professionals a través de l’organització de múltiples congressos, escoles d’estiu, reunions i altres activitats científiques i professionals.

 

International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR)

La Unió Internacional de Farmacologia Bàsica i Clínica és una associació voluntària sense ànim de lucre fundada el 1959 com una secció de la Unió Internacional de Ciències Fisiològiques. Es va convertir en independent al setembre de 1965 i el seu nom va ser canviat a l’actual el 2006 per reflectir millor la composició dels membres. El seu principal objectiu són fomentar la cooperació internacional en farmacologia mitjançant el patrocini d’activitats regionals, el foment del lliure intercanvi de científics i idees, el desenvolupament de la consciència pública en l’àmbit de la farmacologia, i d’altres.

 

Agències reguladores

 

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)

L’AEMPS, com agència estatal adscrita al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, és responsable de garantir a la societat, des de la perspectiva de servei públic, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins a la seva utilització, amb interès a la protecció i promoció de la salut de les persones, de la sanitat animal i el medi ambient.

 

European Medicines Agency (EMA)

L’Agència Europea de Medicaments és una agència descentralitzada de la Unió Europea (UE), situada a Londres que va començar a funcionar el 1995. L’Agència és responsable de l’avaluació científica, la supervisió i la vigilància de la seguretat dels medicaments desenvolupats per les empreses farmacèutiques per al seu ús a la UE. EMA protegeix la salut pública i animal a 28 Estats membres de la UE, així com als països de l’Espai Econòmic Europeu, garantint que tots els medicaments disponibles al mercat de la UE siguin segurs, eficaços i d’alta qualitat.

 

US Food and Drug Administration (FDA)

L’Administració d’Aliments i Medicaments es va formar el 1905 com una agència federal del Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units, un dels departaments executius federals dels Estats Units. La FDA és responsable de protegir i promoure la salut pública a través del control i supervisió de la innocuïtat dels aliments, cosmètics i d’una àmplia varietat de medicaments o pràctiques terapèutiques.

 

Revistes

 

Actualidad en Farmacología y Terapéutica (AFT)

La revista Actualitat en Farmacologia i Terapèutica neix l’any 2003 de la mà de l’Institut Fundació Teófilo Hernando (IFTH) i la Fundació Espanyola de Farmacologia (FEF), que conscients de la importància de l’educació mèdica continuada, decideixen editar aquesta revista mèdica amb l’objectiu de “mantenir al dia” al metge d’atenció primària i especialista, en els nous avenços farmacològics i terapèutics.

 

Revista ICB Digital

La revista ICB Digital publicada en línia bianualment va dirigida a membres dels Comitès d’Ètica d’Investigació, investigadors, promotors d’investigació clínica, CROs, administracions, entitats finançadores, i altres agents interessats en la investigació en éssers humans. La revista pretén ser d’utilitat com a mitjà de divulgació i de formació de qüestions ètiques relacionades amb la investigació clínica a altres països de parla hispana.