Notes de premsaPremsa
  • Entre 2008 i 2017, els diaris generalistes van publicar una mitjana de tres articles sobre medicaments a la setmana

  • El càncer predomina en les informacions sobre medicaments: un de cada dotze titulars sobre fàrmacs menciona la malaltia

  • Els diaris només citen les revistes científiques en l’1,1% dels casos i els efectes adversos, en el 2,4%

  • Es tracta d’un estudi de la Fundació Dr. Antoni Esteve que dirigeix el periodista científc Gonzalo Casino

En un any marcat per la pandèmia del SARS-CoV-2, se succeeixen les informacions sobre tractaments farmacològics i vacunes per combatre la COVID-19. A falta de conèixer el volum d’articles periodístics sobre fàrmacs el 2020, un estudi que ha generat la Fundació Dr. Antoni Esteve i que ha liderat el periodista científic Gonzalo Casino aborda la situació just abans de la pandèmia. S’acaba de publicar a la revista Prisma Social i analitza l’atenció que la premsa espanyola li ha dedicat als medicaments durant tota una dècada (del 2008 al 2017), aturant-se en l’últim any per realitzar una anàlisi qualitativa.

D’aquesta manera, el 2017, les notícies sobre fàrmacs van representar el 0,5% del total d’informacions difoses en sis diaris generalistes (El País, La Vanguardia, El Mundo, El Diario Montañés, Sur i Eldiario.es). El percentatge ascendeix al 0,8% a la premsa econòmica (Expansión i Cinco Días), a l’1,2% en l’agència especialitzada en ciència SINC, al 8,5% a Diario Médico i al 39% a Correo Farmacéutico.

El càncer és el tema predominant a les informacions sobre fàrmacs que publiquen tots els tipus de premsa. En els diaris generalistes, per exemple, un de cada dotze titulars d’articles sobre medicaments inclouen el terme ‘càncer’. D’aquesta manera, l’11,4% de les informacions sobre fàrmacs a la premsa generalista se centra en aquesta malaltia. En el cas de la premsa econòmica, el percentatge descendeix al 10,5%, mentre que a la premsa mèdica suposa el 7,6%. A continuació, les vacunes ocupen un de cada 25 titulars sobre fàrmacs a la premsa generalista, seguides dels antibiòtics, que protagonitzen un de cada 40 titulars.

Per la seva banda, la recerca preclínica ocupa només l’1,2% de tots els articles periodístics sobre medicaments, mentre que els assaigs clínics es mencionen en el 4,4% de les notícies. La premsa especialitzada cita les revistes científiques en el 5,9% dels seus articles, però aquestes fonts només es mencionen en l’1,1% de les informacions de la premsa general i de la premsa econòmica. En el cas dels efectes adversos, només es mencionen en el 2,4% dels articles de la premsa general i en el 4,2% de la premsa especialitzada.

Durant la dècada de 2008 a 2017 es va estudiar el volum anual d’articles sobre fàrmacs en 13 diaris generalistes (El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, Ideal, Sur, Las Provincias, El Comercio, La Verdad i Diario de León), dos econòmics (Expansión i Cinco días), un professional (Diario Médico) i l’agència SINC. Amb un total de 30.070 informacions sobre medicaments, tant els diaris generalistes com els econòmics van publicar tres articles sobre fàrmacs cada setmana, mentre que els professionals van difondre 14 cada setmana. En conjunt, el nombre d’articles sobre fàrmacs va disminuir un 10% entre 2012 i 2017.

El País és el diari de la premsa generalista que més notícies va dedicar als medicaments entre 2008 i 2017, amb una mitjana de 255 articles a l’any, mentre que El Mundo és el diari amb menys notícies sobre fàrmacs (72 articles a l’any). Pel que fa a la premsa autonòmica, La Verdad és el rotatiu que més informacions destina als medicaments, amb una mitjana de 238 articles a l’any.

Accedeix a l’article complet publicat a Prisma Social:

https://revistaprismasocial.es/article/view/3905/4544

Descarrega’t gràfiques i figures de l’estudi:

https://drive.google.com/drive/folders/13r4x97m-05F77P3tpipAtQkMGHEY3uix?usp=sharing