Notes de premsaPremsaClara Escala i Carlota Cerrillo
  • La propera actualització anual del diccionari en línia contindrà 13 termes de nova creació, més 187 termes revisats de l’àrea de fàrmacs

  • El diccionari posa al dia fitxes de termes relacionats amb el coronavirus, com el camrelizumab o la cloroquina  

  • La tasca s’ha desenvolupat en el marc del Treball de Fi de Grau de dues estudiants de la UPF, Carlota Cerrillo i Clara Escala

A partir de la llista que l’Organització Mundial de la Salut va elaborar el 2019 amb els medicaments que considerava essencials, la Societat del Diccionari Enciclopèdic de Medicina (SOCDEMCAT) i la Fundació Dr. Antoni Esteve han col·laborat amb el TERMCAT en la revisió terminològica i l’actualització de 200 termes relacionats amb la farmacologia, incloent també alguns dels fàrmacs que s’han utilitzat en l’àmbit hospitalari a Espanya durant la gestió de la crisi sanitària de la COVID-19, així com els fàrmacs que s’han postulat com a possibles candidats útils per a aquesta malaltia segons la bibliografia científica.

D’aquesta manera, el diccionari ha posat al dia la informació de termes com el camrelizumab, l’anticòs monoclonal humanitzat que s’ha utilitzat per fer front a la COVID-19, el cloroform, fàrmac d’importància històrica en l’entorn de la farmacologia, o la cloroquina, un antipalúdic històric que també ha tingut un ús excepcional durant la pandèmia pel coronavirus SARS-CoV-2.

Les encarregades de la revisió i l’actualització terminològica d’aquests termes han estat Carlota Cerrillo Moya i Clara Escala Crusells, estudiants de la Universitat Pompeu Fabra que han culminat el Grau de Biologia Humana amb el treball Revisió i actualització de les entrades de fàrmacs indispensables en el nou Diccionari enciclopèdic de medicina (DEMCAT).

Gràcies a la seva tasca de recerca, s’han actualitzat 187 fitxes terminològiques del DEMCAT i se n’han creat 13 de noves amb termes relacionats amb la farmacologia. Aquestes fitxes ofereixen la denominació catalana (i sinonímia, si escau), més la categoria gramatical. També hi figuren les denominacions equivalents en castellà, francès i anglès, més la categoria gramatical, les nomenclatures científiques (en els casos pertinents), una definició, les notes complementàries (si escau), les àrees temàtiques en les quals s’inclou el terme i les fonts documentals consultades per a cadascun dels camps de la fitxa termiològica.

Aquesta actualització terminològica de 200 fàrmacs indispensables, que abasten la majoria de les indicacions terapèutiques i grups farmacològics de tot l’arsenal terapèutic actual, s’ha realitzat sota la supervisió d’experts en terminologia i farmacologia, com M. Antònia Julià i Sílvia Escrig, del TERMCAT, i Fèlix Bosch, de la Fundació Dr. Antoni Esteve. L’elaboració d’aquest primer llistat ha de servir com a referència per a redefinir els criteris de selecció dels fàrmacs inclosos en el projecte DEMCAT. Aquest recull suposarà una guia, d’ara endavant, per seguir fomentant la tasca de revisió i actualització de fàrmacs amb un llistat cada cop més extens i justificat, d’acord amb les dimensions que va prenent el projecte.

La SOCDEMCAT ha impulsat aquesta col·laboració acadèmica en el marc del projecte DEMCAT, una iniciativa de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears, l’Enciclopèdia Catalana, l’Institut d’Estudis Catalans, el TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que compta amb el suport de la Fundació Dr. Antoni Esteve. El projecte DEMCAT promou la creació d’un diccionari en línia integral de medicina i ciències de la salut en llengua catalana, renovat i adaptat a les noves tecnologies de la informació, als valors, als interessos i a les necessitats de la societat actual. A banda de facilitar l’actualització permanent dels continguts, el format digital fa possible l’adaptació i la viabilitat en nous escenaris futurs.