Notes de premsaPremsa

·      La Fundació Dr. Antoni Esteve ha presentat a Atenes un estudi que ha analitzat l’impacte social dels assaigs clínics sobre vacunes i fàrmacs per a la COVID-19

·      L’assaig clínic de la vacuna russa Sputnik V és l’article de més impacte social sobre fàrmacs per a la COVID-19 i de tots els que ha publicat la revista The Lancet

·      Les revistes New England Journal of Medicine i The Lancet acaparen més del 80% de l’impacte social que han tingut els 50 assaigs clínics més citats

·      Set dels 627 articles sobre assaigs clínics de fàrmacs per a la COVID-19 es troben entre els 100 amb més impacte social de tots els temps registrats a Altmetrics

Un estudi realitzat des de la Fundació Dr. Antoni Esteve i que ha liderat l’investigador i comunicador científic Gonzalo Casino ha analitzat l’impacte social que han tingut els assaigs clínics sobre vacunes i altres fàrmacs per a la COVID-19 publicats en revistes científiques. Una de les principals troballes és que set dels 627 articles identificats fins a finals de 2021 es troben entre els 100 amb més impacte social de tots els temps. Els resultats s’acaben de presentar en el congrés de l’Associació Europea de Farmacologia Clínica i Terapèutica (EACPT), que es va clausurar ahir a Atenes.

L’estudi mostra que els assaigs clínics sobre fàrmacs i, especialment, sobre vacunes per a la COVID-19 estan entre els articles que més impacte han tingut en les notícies, les xarxes socials i altres plataformes digitals, monitoritzats per Altmetrics, una de les principals companyies de mètriques alternatives. Dos dels articles sobre vacunes per a la COVID-19 publicats en les dues revistes mèdiques de referència, The Lancet (vacuna Sputnik V) i New England Journal of Medicine (vacuna Pfizer), van ser el primer i segon amb més impacte social, respectivament, de tots els publicats per aquestes revistes des de 2010, quan es van començar a enregistrar les mètriques alternatives.

Fent servir la base de dades Clarivate Web of Science (WoS), es van identificar els 627 assaigs clínics sobre vacunes i altres fàrmacs per a la COVID-19 que es van publicar fins a l’11 de setembre de 2021. D’aquests articles es van registrar totes les variables incloses en l’algoritme que mesura l’Altmetric Attention Score (AAS), un sistema de puntuació que avalua l’atenció mediàtica i digital fora de l’esfera acadèmica de 20 milions d’articles científics.

Els resultats de l’anàlisi mostren que set vacunes van acaparar el 58,3% de l’impacte social dels 50 assaigs més citats a WoS. El 32,1% de l’impacte social correspon als assaigs clínics d’antivirals, el 4,5% als de immunomoduladors, el 3% als d’anticossos monoclonals i el 2,1% als de teràpies combinades. Finalment, cal destacar que 25 dels 50 articles analitzats es van publicar en el New England Journal of Medicine i altres 10 a The Lancet, i que ambdues revistes van acaparar el 44,3% i el 38,1%, respectivament, de l’impacte social dels 50 articles.

Aquestes troballes s’emmarquen en el projecte “Medicaments i premsa” iniciat el 2017 des de la Fundació Dr. Antoni Esteve amb la participació de Gonzalo Casino, de la Universitat Pompeu Fabra i el Centre Cochrane Iberoamericà (Barcelona). El projecte busca analitzar la informació sobre medicaments publicada a la premsa espanyola, amb l’objectiu final de poder millorar-la.

En el marc d’aquest projecte, es va publicar el 2018 una llista de comprovació de 21 punts per avaluar la qualitat de la informació sobre fàrmacs a la premsa i aportar uns criteris per millorar aquesta informació. Posteriorment, es va analitzar quantitativament l’espai que ocupen els medicaments en la informació que publica la premsa general, econòmica, especialitzada i professional espanyola durant un període de 10 anys. També es van objectivar els temes de major interès sobre medicaments abordats a la premsa, així com l’atenció prestada a la recerca clínica i preclínica, entre altres aspectes. Amb aquest últim estudi, s’han confirmat l’elevat impacte social que han tingut els medicaments sobre la COVID-19 a nivell global.