PublicacionsDiari de la Sanitat Casino

Un estudi de la Fundació Dr. Antoni Esteve liderat pel periodista científic Gonzalo Casino analitza l’atenció que la premsa espanyola li ha dedicat als medicaments durant tota una dècada (del 2008 al 2017), aturant-se en l’últim any per elaborar una anàlisi qualitativa

POL MORALES VIDAL | Article original

En un any marcat per la pandèmia del SARS-CoV-2, se succeeixen les informacions sobre tractaments farmacològics i vacunes per combatre la Covid-19. A falta de conèixer el volum d’articles periodístics sobre fàrmacs el 2020, un estudi que ha generat la Fundació Dr. Antoni Esteve i que ha liderat el periodista científic Gonzalo Casino aborda la situació just abans de la pandèmia. S’acaba de publicar a la revista Prisma Social i analitza l’atenció que la premsa espanyola li ha dedicat als medicaments durant tota una dècada (del 2008 al 2017), aturant-se en l’últim any per elaborar una anàlisi qualitativa.

Aquest estudi segueix una línia pròpia d’interès de la Fundació que va sorgir a partir de la participació en el Màster de Comunicació Científica i Ambiental del BSM-UPF, creat fa 26 anys pel reconegut periodista Vladimir de Semir. Actualment, és Gema Revuelta qui dirigeix i assegura la continuïtat i l’èxit d’aquest màster des del Centre d’Estudis de Ciència, Comunicació i Societat de la Universitat Pompeu Fabra.

El 2018, des de la Fundació Dr. Antoni Esteve es publicava una revisió de la situació de la informació sobre fàrmacs a la premsa. En aquest article s’incidia en la necessitat d’informar sobre la fase de recerca del fàrmac quan s’informava sobre medicaments encara no comercialitzats. Finalment, l’article proposava una llista de comprovació que podia servir d’ajuda per divulgar sobre fàrmacs.

Seguint aquesta línia de recerca, a continuació es destaquen les aportacions de l’article de Casino i col·laboradors. D’aquesta manera, el 2017, les notícies sobre fàrmacs van representar el 0,5% del total d’informacions difoses en sis diaris generalistes (El País, La Vanguardia, El Mundo, El Diario Montañés, Sur i Eldiario.es). El percentatge ascendeix al 0,8% a la premsa econòmica (Expansión i Cinco Días), a l’1,2% en l’agència especialitzada en ciència SINC, al 8,5% a Diario Médico i al 39% a Correo Farmacéutico.

El càncer és el tema predominant a les informacions sobre fàrmacs que publiquen tots els tipus de premsa. En els diaris generalistes, per exemple, un de cada dotze titulars d’articles sobre medicaments inclouen el terme ‘càncer’. D’aquesta manera, l’11,4% de les informacions sobre fàrmacs a la premsa generalista se centra en aquesta malaltia. En el cas de la premsa econòmica, el percentatge descendeix al 10,5%, mentre que a la premsa mèdica suposa el 7,6%. A continuació, les vacunes ocupen un de cada 25 titulars sobre fàrmacs a la premsa generalista, seguides dels antibiòtics, que protagonitzen un de cada 40 titulars.

Per la seva banda, la recerca preclínica ocupa només l’1,2% de tots els articles periodístics sobre medicaments, mentre que els assaigs clínics es mencionen en el 4,4% de les notícies. La premsa especialitzada cita les revistes científiques en el 5,9% dels seus articles, però aquestes fonts només es mencionen en l’1,1% de les informacions de la premsa general i de la premsa econòmica. En el cas dels efectes adversos, només es mencionen en el 2,4% dels articles de la premsa general i en el 4,2% de la premsa especialitzada.

Durant la dècada de 2008 a 2017 es va estudiar el volum anual d’articles sobre fàrmacs en 13 diaris generalistes (El País, El Mundo, ABC, La Vanguardia, El Correo, El Diario Vasco, El Diario Montañés, Ideal, Sur, Las Provincias, El Comercio, La Verdad i Diario de León), dos econòmics (Expansión i Cinco días), un professional (Diario Médico) i l’agència SINC. Amb un total de 30.070 informacions sobre medicaments, tant els diaris generalistes com els econòmics van publicar tres articles sobre fàrmacs cada setmana, mentre que els professionals van difondre 14 cada setmana. En conjunt, el nombre d’articles sobre fàrmacs va disminuir un 10% entre 2012 i 2017.

El País és el diari de la premsa generalista que més notícies va dedicar als medicaments entre 2008 i 2017, amb una mitjana de 255 articles a l’any, mentre que El Mundo és el diari amb menys notícies sobre fàrmacs (72 articles a l’any). Pel que fa a la premsa autonòmica, La Verdad és el rotatiu que més informacions destina als medicaments, amb una mitjana de 238 articles a l’any.

Les dades de l’estudi de Casino i col·laboradors es refereixen al període 2008-2017. Sens dubte, el paradigma ha canviat de manera radical el 2020 amb la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2. Els fàrmacs i les vacunes han estat i seguiran sent actualitat del dia a dia en tots els mitjans de comunicació. Un pas més endavant d’aquesta línia de treball serà avaluar la qualitat d’aquesta informació i, en cas de ser necessari, proposar alternatives de millora.