PublicacionsXarxa de Científiques Comunicadores

La governança de la salut mundial es basa en l’interès de cada país, la qual cosa pot ser contraproduent

CARME BORRELL | Article original

L’epidemiologia és la ciència que estudia la salut col·lectiva, els factors que la condicionen i la seva distribució en la població, en l’espai i en el temps; utilitzant aquests coneixements per aplicar-los a la prevenció i al control dels problemes de salut. Un exemple és l’estudi de John Snow sobre l’epidèmia de còlera a Londres al segle XIX que va demostrar que el còlera era causat pel consum d’aigües contaminades al comprovar que els casos d’aquesta malaltia s’agrupaven en zones concretes que tenien el mateix subministrament. De manera que al clausurar el proveïment de l’aigua suposadament contaminada van anar disminuint els casos de la malaltia. Aquest estudi va ser realitzat abans que es descobrís el bacteri causant del còlera. Posteriorment, l’epidemiologia ha estudiat la distribució d’altres problemes de salut com les malalties cròniques (càncer, cardiovasculars, etc.) i els factors que les causen, incloent els polítics, econòmics i socials.

Des de fa més de tres dècades, la Societat Espanyola d’Epidemiologia, que inclou 1.200 professionals, organitza un congrés anual per compartir els avenços de la disciplina. Els dies 12, 13 i 14 de setembre tindrà lloc a Lisboa la 36a Reunió Científica de la Societat Espanyola d’Epidemiologia que s’organitza conjuntament amb el 13è ‘Congresso da Associação Portuguesa de Epidemiologia’ i reunirà més de 700 professionals. El lema del congrés és ‘L’Epidemiologia en un context global’ i vol posar de manifest que tot allò relacionat amb la salut de la població transcendeix les fronteres dels països i només pot ser abordat mitjançant accions i solucions multidisciplinàries i cooperatives a nivell mundial, tenint en compte els determinants socials de la salut, l’equitat i els drets humans.

Els desafiaments de la salut global

Ilona Kickbusch, del Graduate Institute of International and Development Studies, a Ginebra, impartirà la conferència sobre “els desafiaments de la salut global en un nou context”. La seva conferència emfatitzarà com els temes de salut no s’estan tractant de forma global. Això significa que la informació que utilitzem sobre la salut i els factors que la causen se solen restringir a països concrets i no als fluxos globals. En conseqüència, gran part de la governança de la salut mundial es basa en la protecció de la sobirania i l’interès nacional de cada país. Això pot ser altament contraproduent a l’establiment de prioritats per fomentar la salut global. La conferenciant assenyalarà tres exemples d’alta prioritat:

1. Així com els virus no han respectat mai les fronteres nacionals, cada vegada més els fluxos globals de capital, persones, béns, idees i serveis actuen de la mateixa manera. ¿Com avaluem, per exemple, el vincle entre el flux transfronterer de capital i l’epidèmia d’obesitat?

2. La pobresa generalment es mesura dins dels límits nacionals o comparant països, criteris que s’utilitzen per promocionar el desenvolupament i proporcionar els ajuts en matèria de salut. Però aquests criteris no funcionen ja que la majoria de la població pobra viu en economies emergents, ¿com avaluem les seves necessitats?

3. La salut de les persones generalment es compara entre països. L’augment de la migració, el desplaçament i els moviments de refugiats desafien aquestes avaluacions. ¿Qui és finalment responsable de la salut de dos milions de persones refugiades sirianes a Egipte, l’Iraq, Jordània i Líban o les 2,9 milions de persones a Turquia? ¿Com es garanteix el seu accés a la cobertura de salut universal?

Segons Kickbusch haurem d’adaptar els nostres marcs conceptuals i les nostres estratègies a aquest context i s’haurà de tenir en compte que la solidaritat global ha disminuït quan hauria d’augmentar. Aquest és un gran desafiament per a les organitzacions de salut global, especialment l’Organització Mundial de la Salud. Però alhora és un desafiament que va més enllà del sector de la salut i les seves responsabilitats ja que la salut és una opció política i, per tant, és hora de tornar a destacar les dimensions polítiques de la salut global.

En el Congrés es presentaran també treballs per part de les persones participants que provenen de 17 països. Els temes més freqüents són: desigualtats en salut, càncer, brots epidèmics, salut laboral, qualitat de vida, bovines, salut ambiental, avaluació en salut pública i salut infantil. Sota el meu punt de vista, aquest congrés és clau per ajudar a avançar la disciplina de l’epidemiologia al nostre país i al món global.