PublicacionsXarxa de Científiques ComunicadoresRed científicas comunicadoras internet africa

Els beneficis per a l’Àfrica de les constel·lacions de satèl·lits com les d’Elon Musk no són clars. Seria més útil recolzar projectes africans

MIRJANA POVIC | Article original

L’accés a internet i a la informació continua sent un dels problemes importants als països africans. En moltíssims llocs del continent la cobertura és absent o la seva qualitat és tan baixa que representa un fre al desenvolupament.

Els països que tenen millor accés són els de la costa i tenen millor connexió per fibra òptica. Per als de l’interior, la connexió per satèl·lit és una opció més eficaç. En aquest aspecte, és clar que millorar l’accés a internet via satèl·lit seria un pas important.

No obstant, la idea d’Elon Musk i altres empreses de llançar milers de satèl·lits per proveir de connectivitat zones remotes del món no té la garantia de portar més bé que mal. Hi ha molt poca transparència i encara massa preguntes obertes.

Astronomia i desenvolupament

En primer lloc, l’impacte negatiu per a l’astronomia observacional és evident. Això afectarà tot el món, incloent-hi l’Àfrica. Molts països africans i projectes internacionals es veuran afectats.

Sud-àfrica ha invertit moltíssim en el desenvolupament d’astronomia i el seu Govern ha reconegut l’astronomia com una de les àrees científiques prioritàries per al desenvolupament socioeconòmic del país

També es veurien afectats el radiotelescopi SKA-Àfrica, que inclou nou països africans; el nou telescopi mil·limètric a Namíbia, o diferents projectes d’astronomia en el rang òptic en desenvolupament a Etiòpia, el Marroc, Egipte, Kènia, Algèria, el Senegal, etcètera.

Programes espacials propis

Molts països africans estan treballant ja per millorar la seva connexió a internet per satèl·lit, per mitjà dels seus propis programes en ciències espacials i tecnologies de satèl·lits. Entre aquests, Sud-àfrica, Egipte, Algèria, el Marroc, Etiòpia, Kènia, Ghana, Botswana, el Sudan, etcètera.

Aquests països veuen en aquests programes un important potencial de benefici econòmic. ¿Com podran competir en un futur amb projectes com Starlink d’Elon Musk?

Per assegurar els beneficis de les constel·lacions de satèl·lits, s’haurien de contestar abans algunes preguntes. ¿Quins serien els preus i les condicions del servei? ¿Quin seria l’impacte del monopoli a curt i llarg termini? ¿Quin seria l’ús a llarg termini de les dades recollides? ¿Quin ús tindrien els satèl·lits llançats?

Interès econòmic

Sens dubte, dir que el projecte ‘Starlink’ d’Elon Musk és un projecte humanitari és molt poc creïble. En realitat, és un projecte multinacional com molts d’altres, que busca un monopoli i un interès econòmic: ni més ni menys.

I si de veritat es vol fer una cosa bona per a la humanitat i la gent més necessitada, s’hauria de fer primer un estudi de viabilitat que inclogués totes les parts interessades i afectades, per mesurar de manera apropiada els impactes negatius i positius a llarg termini.

Si es vol fer alguna cosa per a l’Àfrica, s’hauria de consultar anteriorment els governs africans i la Unió Africana, per veure si aquest projecte és el que l’Àfrica vol i necessita. O potser necessita una altra cosa, com per exemple els seus propis serveis.

L’autora forma part de la Xarxa de Científiques Comunicadores d’EL PERIÓDICO