PublicacionsXarxa de Científiques ComunicadoresRed científicas comunicadoras prevencion covid19

Els països de la regió de l’Àsia-Pacífic han tingut èxit suprimint la transmissió, mentre que els països europeus i americans tenen alta transmissió i mortalitat

CARME BORRELL | Article original

La revista ‘The Lancet’ va posar en marxa el juliol passat una comissió sobre la Covid-19 per oferir solucions pràctiques a quatre reptes globals: eliminació de la pandèmia; poder tractar emergències humanitàries, incloent-hi la pobresa, la fam i la malaltia mental; reestructurar les finances públiques i privades, i reconstruir l’economia mundial de manera inclusiva i sostenible. Aquesta comissió ha publicat el seu primer informe, que conté els següents apartats.

Els orígens de la Covid-19. La Covid-19 és una malaltia zoonòtica transmesa dels animals als humans, igual com ha passat amb altres malalties. Per tant, és important protegir el planeta per prevenir aquestes malalties.

La urgència d’eliminar la pandèmia. És necessari continuar implementant intervencions preventives mentre no es disposi de la vacuna –cosa que requereix estudis rigorosos per obtenir-la i fer-la accessible de manera equitativa a tota la població–. Actualment, els països de la regió de l’Àsia-Pacífic han tingut èxit suprimint la transmissió, mentre que els països europeus i americans tenen alta transmissió i mortalitat. Per poder implementar la prevenció i el control de la malaltia és necessari augmentar els recursos destinats a la salut pública, inclosa la salut comunitària i l’atenció primària de salut. D’altra banda, és necessari tenir sistemes d’informació preparats per conèixer tant l’evolució de l’epidèmia com el grau de posada en marxa de les intervencions.

Les intervencions preventives depenen, en primer lloc, de les persones, com ara l’ús de mascaretes, la distància física, el rentat de mans, etcètera. En segon lloc, de les condicions de feina, ja que s’ha de garantir una feina segura. I en tercer lloc, dels governs, que tenen la capacitat de fer proves diagnòstiques, dictar els aforaments, controlar les residències de persones grans, obtenir equips de protecció individual, fomentar el treball i l’educació a distància, implementar intervencions per a la millora de la salut mental, etc. Aquestes intervencions han de respectar els drets i la dignitat humana sense estigmatitzar determinats col·lectius. L’obertura de les escoles ha de ser una prioritat quan la transmissió comunitària està controlada.

Causes d’errors recents en el control de l’epidèmia: la falta d’implementar mesures de prevenció i protecció de la població, així com la falta de proves ràpides, les importants desigualtats que fomenten l’expansió de l’epidèmia entre la població més vulnerable, la falta d’informació i la informació falsa sobre la malaltia, la poca existència d’investigació de qualitat i la falta d’equipaments mèdics i de protecció.

Desigualtats en la Covid-19 i en les seves conseqüències. La població de menor nivell socioeconòmic és la més afectada tant per la malaltia com per la pobresa, la falta de serveis bàsics i de protecció social. Les seves condicions de vida, com el tipus de feina o de vivenda, i el fet que tenen més malalties cròniques els fa més vulnerables a la Covid-19. Un tema relacionat és la fractura digital, ja que durant l’epidèmia molts serveis han passat a ser ‘online’, inclosa l’educació. En conseqüència, la població més desfavorida també ha sigut afectada per aquesta desigualtat, ja que ho té més difícil per teletreballar, obtenir serveis ‘online’ o participar en activitats educatives. L’epidèmia ha causat un augment de les desigualtats de renda que es mostren fortament en la desconnexió entre l’economia real i l’economia ‘online’ (tecnologies de la informació, comerç ‘online’), perquè la primera s’ha desplomat i la segona no ha parat d’incrementar-se. Finalment, cal assenyalar les desigualtats de gènere, sent un exemple l’augment de la violència de gènere. És important disposar de dades al dia i reals per conèixer l’afectació de la pandèmia en aquestes poblacions més vulnerables.

Països de renda mitjana i baixa: Especialment rellevant és la situació d’aquests països, on totes les conseqüències de l’epidèmia es multipliquen i els programes de protecció social són molt més febles. L’informe assenyala la necessitat d’augmentar els ajuts internacionals i facilitar-los la participació en els mercats internacionals per obtenir liquiditat per combatre la Covid-19, i la importància de la la cooperació a nivell internacional enfortint els organismes multilaterals, com ara les Nacions Unides i l’Organització Mundial de la Salut.

*Doctora en salut pública. Membre de la Xarxa de Científiques Comunicadores.