* Mitjançant l’emplenament d’aquest formulari, Vostè consent de manera expressa la incorporació i el tractament de les seves dades en un fitxer automatitzat de la Fundaciío Dr. Antoni Esteve a fi de poder remetre-li informació de les nostres activitats científiques. Vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes establerts en la legislació vigent dirigint per escrit la sol·licitud al respecte.