Bosch F., Navarro F. A.Baños J. E. Es pot emprar el català en recerca clínica de medicaments? (1). Annals de Medicina 2002; 85:94-101

You are here: