CIDRM. Requisits d’uniformitat dels manuscrits presentats a revistes biomèdiques: redacció i edició de publicacions biomèdiques (1). Ann Med (Barc) 2005; 88:21-31

You are here: