Morales P, Bosch F. Seminaris de formació per a membres de CEIC: una experiència catalana estesa a la resta d’Espanya. Ann Med (Barc) 2005; 88:127-131

You are here: