Vés al contingut

Política de privadesa

Responsable del tractament:

El Responsable del tractament de les dades recollides mitjançant aquesta pàgina web és la Fundació Dr. Antoni Esteve (d’ara en endavant, “la Fundació”), amb NIF G-08793135 i domicili al Passeig de la Zona Franca, 109, Planta 4a, 08038, Barcelona, amb el telèfon 93 433 53 20 i l’adreça de correu electrònic fundacion@fundacioesteve.mortensen.cat.

Per a la Fundació és fonamental mantenir la privadesa i la seguretat de les dades personals dels nostres usuaris. La majoria d’aquests serveis no requereixen cap tipus de registre, de manera que es permet visitar la nostra pàgina web sense necessitat d’identificar-se. Tanmateix, per accedir a algun dels nostres serveis i informacions podria ser necessari que ens faciliti les seves dades personals.

Finalitats del tractament, legitimació i terminis de conservació:

Tractem les seves dades personals amb un objectiu específic i només tractem aquelles dades que són pertinents per complir aquest objectiu. En aquest senti, l’informem que les dades personals que ens proporcioni a través d’aquesta pàgina web podran ser tractades per a les finalitats següents segons correspongui:

  1. Atenció a les seves consultes: Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes que vostè dugui a terme mitjançant els diversos mitjans de contacte que posem a la seva disposició. La base jurídica per poder dur a terme aquest tractament de les seves dades és el nostre interès legítim en atendre la seva consulta. Tractarem les seves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la seva sol·licitud o consulta. Després d’això, conservarem les seves dades durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos.
  2. Gestió de les interaccions amb els usuaris: Possibilitar el desenvolupament i la gestió dels serveis, activitats i/o cursos que oferim a través d’aquesta pàgina web. La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l’usuari per a la realització de l’activitat. Conservarem les seves dades durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les quals van ser recaptats i, posteriorment, durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. Així mateix, li informem que quan s’inscriu a les activitats que oferim en aquesta pàgina web, vostè accepta que les seves dades apareguin, juntament amb les de la resta de participants, en el programa del curs que s’entregarà a tots els assistents.
  3. Obtenció i publicació de la seva imatge: Realitzar fotografies i/o vídeos durant el transcurs de les activitats i publicar-les a la pàgina web així com en els perfils que la Fundació Dr. Antoni Esteve pugui tenir en xarxes socials, en les nostres comunicacions institucionals i, fins i tot, a les pàgines web de les institucions col·laboradores de la Fundació Dr. Antoni Esteve en l’activitat concreta. Per això, l’usuari haurà de prestar expressament el seu consentiment per aquest tractament. Les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran fins al moment en què l’usuari retiri el seu consentiment. La base jurídica per dur a terme aquest tractament de dades és el consentiment de l’usuari.
  4. Comunicacions comercials: Mantenir informat l’usuari, inclòs per mitjans electrònics, sobre els serveis, activitats, novetats i pròxims esdeveniments de la Fundació Dr. Antoni Esteve. La base jurídica per poder dur a terme aquest tractament de dades és el seu consentiment. Posteriorment els conservarem degudament guardats i protegits durant els terminis de conservació i de prescripció de responsabilitats legalment previstos. Així mateix, li recordem que en qualsevol moment podrà donar-se de baixa de l’enviament de comunicacions institucionals, sense cap cost, a través de les indicacions que li facilitem en cada comunicació.

Destinataris:

Les seves dades personals no es transmetran per al seu ús per tercers, a menys que en tinguem el consentiment o quan així s’exigeixi legalment.

Així mateix, durant el transcurs de les nostres activitats, pot resultar necessari que donem accés a les seves dades personals a altres societats del grup Esteve (pot consultar les societats del grup a https://www.esteve.com/es/avisolegal), que ens presten recolzament en els serveis que li oferim.

Les dades podran comunicar-se a les categories següents de proveïdors especialitzats, que ens ajuden a proporcionar els nostres serveis i tenen la consideració d’encarregats del tractament: proveïdors de comunicacions electròniques, ofimàtica, hosting, housing, manteniment informàtic, gestoria, comptabilitat, auditoria, assessoria i representació legal, entre altres.

Transferències internacionals:

Les seves dades es poden transferir i tractar fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), a països amb un nivell de protecció de dades inferior al dels països europeus. En aquests casos adoptarem garanties adequades per a la seguretat en la transferència internacional de dades personals, per exemple mitjançant la celebració d’acords específics amb l’importador d’aquestes dades.

Mesures de seguretat:

Les dades seran tractades amb el grau de protecció adequat, adoptant-se mesures tècniques i organitzatives apropiades per evitar la seva alteració, pèrdua accidental, divulgació o accés no autoritzats i qualsevol forma indeguda de tractament. Per a l’aplicació d’aquestes mesures es tenen en compte, entre altres aspectes, la naturalesa de les dades tractades, els riscos, així com els avenços de la tecnologia i els costos de la seva implementació. Actualitzem i mantenim les nostres bases de dades per garantir que les seves dades siguin sempre correctes i exactes.

Drets:

Li informem que, com a titular de les dades, podrà en tot moment exercir davant la Fundació els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, sense cap cost. De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l’usuari la legitimació de les quals es basi en el consentiment donat per l’usuari, aquest té el dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici d’aquests drets, l’interessat pot enviar la seva sol·licitud per escrit a la Fundació Dr. Antoni Esteve, Passeig de la Zona Franca, 109, Planta 4ª, 08038, Barcelona, o a l’adreça de correu electrònic fundacion@fundacioesteve.mortensen.cat.

En tot cas, té dret a presentar una reclamació davant de l’Agencia Española de Protección de Datos, si ho estima oportú.

© 1996-2020 Fundació Dr. Antoni Esteve