Skip to content
Qui som

La Fundació

Més de 40 anys promovent la recerca en farmacologia

Què és

La Fundació Dr. Antoni Esteve és la cohereva del compromís que el doctor manifestà vers la ciència, concretament la farmacologia, i vers el seu país.

La seva vocació per la farmacologia el dugueren a realitzar diversos treballs d’investigació i publicacions en aquest àmbit amb l’esperança de deixar obertes al futur totes les possibilitats de que la feina començada pogués perviure contribuint al desenvolupament de la moderna terapèutica en pro del benestar i del progrés.

anys
col·laboracions amb institucions
investigadores i investigadors mobilitzats
llibres publicats
activitats

Què fem

Generem Ciència

Organitzem conferències, taules rodones i celebrem jornades per oferir un espai de debat científic on compartir i contrastar coneixements en temes rellevants de la farmacologia.

Comuniquem Ciència

Impartim cursos, debats i jornades on ciència i periodisme convergeixen amb l’objectiu de millorar la  comunicació i la transferència i divulgació del coneixement científic.

Culturitzem Ciència

Apropem la ciència a la societat a través d’accions inclusives i divulgatives on la ciència i la cultura interaccionen, amb una cura especial pel llenguatge científic en català.

Premiem la Recerca

Els Premis de Recerca Fundació Dr. Antoni Esteve són un reconeixement al millor article científic en farmacologia publicat per un autor o autora de nacionalitat espanyola en una revista científica internacional de prestigi. S’assigna la selecció del millor article a un jurat internacional i independent amb l’objectiu de promoure ciència i qualitat.

Dr. Antoni Esteve i Subirana

El seu esperit emprenedor i la seva vocació per la farmacologia el dugueren a crear les primeres especialitats originals a la segona planta de la farmàcia que la seva família tenia des de feia cinc generacions.

Coneix el doctor Antoni Esteve i Subirana

Història

La Fundació, constituïda l’any 1982, és un testimoni viu del llegat científic del Dr. Antoni Esteve i Subirana i està compromesa amb l’impuls de la recerca en el camp de la farmacologia.

Coneix la història de la Fundació

L’ arbre plantat ha crescut donant les seves branques en la medicina humana i veterinaria.

Dr. Antoni Esteve i Subirana