Skip to content
Qui som

Visió, missió i valors

Visió

La visió de la Fundació és clara, és el punt de trobada on científics i investigadors convergeixen per generar coneixement en el camp de la farmacologia impulsant el benestar i el progrés.

Sota el lideratge de Sergi Erill (1983-2009), la nostra premisa inicial continua sent la guia en el nostre camí cap a un futur més saludable i prometedor.

Missió

Promoure la recerca farmacològica tant a nivell nacional com internacional. Des de la Fundació fomentem la col·laboració i estimulem la generació de coneixement per impulsar la ciència i promoure nous tractaments.

Valors

Esperit crític

La investigació i la ciència avancen quan es qüestionen els límits marcats per l’estat actual de la ciència. Fomentem debats científics rics, oberts i innovadors a fi d’estimular la recerca i la generació de coneixement en farmacologia.

Compromís

Estem compromesos amb la investigació en farmacologia, donem suport als investigadors i institucions científiques oferint oportunitats i nous reptes de recerca per millorar la salut de la societat i el benestar de la societat.

Qualitat

Busquem i apliquem eines per promoure una investigació de qualitat. Internament, apliquem criteris d’avaluació adequats per a un millor seguiment i control. Externament, estimulem la recerca amb premis i altres actuacions.

Confiança

Creiem en el potencial de les persones. Fem confiança als nostres investigadors i alhora recolzem les nostres institucions per crear l’ecosistema adequat per una millor investigació.

Transparència

Creiem en la transparència com a instrument adequat per impulsar la millora en la pròpia gestió interna i en la consecució de bons resultats.

Història

La Fundació, constituïda l’any 1982, és un testimoni viu del llegat científic del Dr. Antoni Esteve i Subirana i està compromesa amb l’impuls de la recerca en el camp de la farmacologia.

Coneix la història de la Fundació

Antoni Esteve i Subirana contribuí d’una manera molt eficaç, a la consolidació de les institucions de ciència del nostre país, amb els seus alts dots d’organitzador i d’emprenedor.

Oriol Cassasses