El veterà curs de la Fundació Dr. Antoni Esteve How to improve your scientific presentations fa el salt en línia amb una nova versió que ofereix nombroses tècniques i consells pràctics per millorar les presentacions orals. Donat que l’anglès és la llengua internacional de la ciència, el curs es desenvolupa íntegrament en anglès.

El curs el coordina Brian McCarthy, creador i facilitador de diversos cursos sobre comunicació, innovació i lideratge. El seu objectiu és ajudar els professionals a donar forma i defensar en públic les seves idees per poder fer-les realitat.

Brian compta amb el recolzament del seu equip de 12 coaches, que duen a terme les sessions pràctiques amb grups reduïts de 5 participants.


 

How to improve your scientific presentations – Pròxima edició en línia

Llegir Més