“L’objectiu de la fundació és promoure la recerca farmacològica en l’àmbit nacional i internacional, mitjançant plans de recerca, seminaris, simposis, conferències, ajuts econòmics, edició de publicacions i demés actes propis de l’activitat investigadora en aquest camp”

Article 3 dels Estatuts de la Fundació Dr. Antoni Esteve, 1982

La Fundació Dr. Antoni Esteve organitza activitats i publicacions científiques per promoure la recerca en farmacologia.

Les seves àrees d’actuació són:

 • Farmacologia bàsica
  • Farmacodinàmica
  • Farmacocinètica
  • Farmcogenètica
  • Interaccions
  • Toxicologia
  • Farmacologia per sistemes
 • Farmacologia clínica
  • Investigació i medicina farmacèutica
  • Assaigs clínics i farmacovigilància
  • Reaccions adverses i addiccions
  • Farmacologia clínica per sistemes
  • Ús de medicaments en poblacions de risc
 • Farmacologia social
  • Comunicació entre professionals
  • Prescripció, compliment i guies terapèutiques
  • Medicaments i farmacoeconomia
  • Aspectes ètics i legals al voltant de l’ús i registre de medicaments