“Antoni Esteve i Subirana és la sorprenent mescla de la confiança en els objectius a punt d’abastar i l’estímul a traspassar la carena […] Contribuí d’una manera molt eficaç a la consolidació de les institucions de ciència del nostre país, amb els seus alts dots d’organitzador i d’emprenedor”

Oriol Casassas (Sala d’Actes de l’Institut d’Estudis Catalans, 22 d’abril de 1980)

 

Antoni Esteve i Subirana va néixer a Manresa l’any 1902 i va morir a Barcelona el 1979. Entre aquestes dues dates s’hi insereix una vida plena de realitzacions en els camps més diversos, totes marcades per una professionalitat modèlica i un gran amor al país.

Com a continuador d’una llarga tradició familiar, Antoni Esteve es llicencià en Farmàcia a Barcelona l’any 1924 i se’n doctorà a Madrid al cap de pocs anys. Era el cinquè apotecari d’un mateix llinatge que regia una oficina de farmàcia a Manresa. Però la seva inquietud professional l’havia de dur molt més enllà. Antoni Esteve començà molt aviat a preparar especialitats originals a la rebotiga de la seva farmàcia fins que, atesa la importància que va anar adquirint aquesta activitat, fundà els Laboratoris Dr. Esteve, S.A., firma que començà amb diversos preparats vitamínics i que continuà amb el primer producte arsenical antiluètic i les primeres sulfamides que es fabricaren a Espanya.

Poc després de la guerra civil, el laboratori fou traslladat a Barcelona, on va ser impulsat i dirigit pel seu fundador i inicià una nova etapa que es va caracteritzar no només per l’expansió progressiva sinó també pel fet d’introduir al mercat especialitats farmacèutiques originals. Aquestes especialitats van ser el resultat d’una àmplia activitat investigadora en els terrenys de la química i la farmacologia que es va realitzar sota la direcció personal del Dr. Antoni Esteve, que es va saber envoltar d’un grup considerable d’especialistes en el terreny de les ciències biomèdiques.

Al llarg de la seva vida, el Dr. Antoni Esteve publicà gran quantitat de treballs d’investigació que aparegueren en les revistes més prestigioses de l’especialitat. Formà part de moltes associacions científiques i fou vice-president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears i president de l’Associació de Farmacologia, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Barcelona i també de l’Institut d’Estudis Catalans.

Dr. Antonio Esteve y su esposa, Paquita SolerAquesta gran obra científica i professional del Dr. Antoni Esteve és l’exponent més fidel de la seva intel·ligència, la seva preparació i la seva capacitat de treball. Però la seva personalitat abraça d’altres qualitats tan importants o més: una profunda sensibilitat, un gran sentiment de servei al país, sentit de la responsabilitat i el tremp que, a cada moment, va saber demostrar davant de qualsevol circumstància, bona o dolenta, que la vida li destinà i que acaben de completar la figura d’aquest català il·lustre que va fer tantes coses pel seu país amb la més gran naturalitat i amb absoluta discreció.

Per tot això els seus familiars han volgut honorar la seva memòria amb la creació de la Fundació Dr. Antoni Esteve, entitat que neix amb el propòsit de seguir la línia iniciada i marcada per ell mateix en el terreny de la investigació farmacològica.

J. Laporte (traduït de la Rev Farmacol Clin Exp, 1984)