Amb la mateixa filosofia que el seu format presencial, el curs online té com a objectiu donar a conèixer les tècniques i habilitats bàsiques per escriure i publicar articles científics en ciències de la salut. Els encarregats d’impartir els continguts teòrics i d’interactuar amb els alumnes a través de l’espai virtual són Esteve Fernández, director de la Unitat de Control de Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia, i Ana María García, catedràtica de salut pública i medicina preventiva a la Universitat de València.