Com facilitar al màxim la informació sobre el medicament que consumeix el pacient i com millorar la comprensió de la seva posologia, efectes secundaris, etcètera, va ser l’objectiu principal d’aquesta taula rodona celebrada l’any 1999 sobre educació sanitària. Per tal de dur-ho a terme, diversos professionals involucrats en la dispensació i prescripció de medicaments van discutir diferents aspectes que podrien contribuir a facilitar aquesta tasca. Carles Codina, del Servei de Farmàcia de l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, es va encarregar de moderar una taula rodona en què es van plantejar aspectes com la comunicació en el món del medicament o la informació d’aquests des de la perspectiva de l’usuari.