A la primera trobada, que es va celebrar el 2010, 35 professors que imparteixen assignatures de salut pública a les universitats espanyoles van consensuar els continguts bàsics que sobre aquesta disciplina haurien de tenir els diferents programes de grau que la imparteixen. En aquest segon taller, que es va tornar a emmarcar dins l’Escola de Salut Pública de Menorca, no només es van revisar els acords de la primera cita sinó que també s’hi van incorporar les carreres que van estar absents en aquella ocasió.

Aquest cop hi van participar 21 docents que imparteixen alguna assignatura de salut pública als graus de Veterinària, Odontologia, Fisioteràpia, Teràpia Ocupacional i Ciències Ambientals, que se sumaren a la resta de titulacions per identificar competències i continguts bàsics de la matèria que han d’estar presents als programes de grau. El Segon taller sobre continguts de salut pública als programes de grau va tenir lloc el 19 i 20 de setembre de 2012 al Llatzeret de Maó, seu de la 23a Escola de Salut Pública de Menorca.

La Fundació Dr. Antoni Esteve va donar novament suport a aquesta trobada, proposada per Fernando G. Benavides i Andreu Segura, de la Societat Espanyola d’Epidemiologia, SESPAS i de la UPF i que va estar conduïda per Mª Carmen Davó, Carmen Vives (ambdues de la Universitat d’Alacant) i la resta de coordinadors de les diverses titulacions.

A més de la preparació d’un informe y article sobre la jornada, aquest encontre ha suposat el punt de partida del que a proposta dels participants s’anomena Foro de profesores universitarios de salud pública com a plataforma creada per donar continuïtat i divulgar totes les iniciatives entorn els continguts en salut pública dels diferents graus.

Descarregar