La Fundació Dr. Antoni Esteve va col·laborar amb aquest congrés celebrat a Barcelona i organitzat per les xarxes LatinCLEN, centrada en el camp de l’epidemiologia clínica, i el Centre Cochrane Iberoamericà, en el de les revisions sistemàtiques. La trobada va tenir lloc del 13 al 16 de juny de 2007 a la Casa de Convalescència de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.