Els models experimentals en patologies infeccioses com l’endocarditis o la pneumònia són algunes de les aportacions a aquesta taula rodona que es va celebrar el 12 de maig de 1999 a Barcelona i que va coordinar el Dr. Josep Maria Miró, del Servei de Malalties Infeccioses de l’Hospital Clínic Universitari de Barcelona. Tot allò que va donar de sí aquesta trobada entre experts en la matèria ha quedat recollit en el volum número 26 de les monografies Dr. Antonio Esteve, editat pels Drs. Josep Maria Miró i Josep Maria Gatell.