Després de sis cursos que es dirigien a les noves incorporacions dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC) calia anar un pas endavant. En aquesta ocasió, es tractava d’especialitzar els continguts i dirigir-los a aquells membres en actiu que participen en comitès centrats específicament en el camp de la investigació en oncologia. L’objectiu: revisar de forma actualitzada els aspectes principals a tenir en compte durant l’avaluació de protocols d’investigació clínica oncològica i exercitar algunes de les habilitats que hi estan implicades.

La primera edició d’aquests nous seminaris de formació va tenir lloc a Barcelona el passat 1 de febrer de 2007. Dos professors experts en la matèria i membres en actiu de CEIC van ser els encarregats d’impartir les sessions teòriques, els seus debats posteriors i una pràctica final d’avaluació d’un protocol real. Per una banda, Mª Ángeles de Cos, del Servei de Farmacologia Clínica de l’Hospital Universitari Marqués de Valdecilla a Santander i membre del CEIC de la Comunitat de Cantàbria. Per l’altre, Manuel J. Valladares, del Departament d’Oncologia Mèdica del Complex Hospitalari Juan Canalejo de La Corunya i membre del comitè científic i executiu del Grupo Español de Tratamiento de los Tumores Digestivos (TTD) i de les societats espanyola (SEOM) i europea (ESMO) d’oncologia.

Durant una jornada de treball, amb sessió de matí i tarda, aquesta última dedicada en la seva totalitat a la discussió d’un protocol real, el curs va comptar amb els continguts següents:

1. Noves dianes terapèutiques en Oncologia
Fonaments i aspectes històrics de la farmacologia anticancerosa. Mecanisme d’acció dels anticancerosos. Farmacologia i toxicologia. Exemples i actualitat dels tractaments dirigits. El futur dels tractaments farmacològics en oncologia.
2. Nou marc legal en investigació clínica i les seves implicacions en Oncologia
Legislació sobre assaig clínic i oncologia. Normativa europea i espanyola. Dictamen únic i implicacions locals en els CEIC.
3. Disseny d’assaigs clínics en Oncologia
Característiques generals dels assaigs clínics en oncologia. Justificació i objectius. Les diferents fases de la investigació. Criteris de selecció. Grups comparatius: tractaments de referència. Justificacions de la investigació oncològica independent.
4. Altres aspectes diferencials propis dels assaigs clínics en Oncologia
Variables d’avaluació (end points) en oncologia. Avaluació de la tolerabilitat. Canvi d’estratègia d’investigació amb els nous fàrmacs. Consentiment informat. Gestió de mostres.