Com comunicar els resultats científics des del punt de vista oral i escrit. Aquest és el doble objectiu de l’assignatura de lliure elecció que va impartir durant les dues últimes setmanes de setembre de 2007 la Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra en col•laboració amb la Fundació Dr. Antoni Esteve.

En la seva vessant doble, oral i escrita, radica precisament la originalitat d’aquesta proposta lectiva inèdita a l’àmbit universitari espanyol. De l’escriptori a la tarima: redacció i presentació oral en biomedicina ofereix, per una banda, les tècniques i habilitats bàsiques per a escriure i publicar articles científics en català i castellà. Per l’altra, revisa i posa en pràctica les bases per a una bona presentació oral destinada a auditoris científics, tractant tant els aspectes estrictament científics del contingut com els formals referents a l’expressió verbal, la regulació de la veu o el llenguatge corporal, entre d’altres. Facetes, ambdues, que resulten indispensables en la vida quotidiana de tot científic però que, tanmateix, no es troben dins l’oferta formativa de les carreres universitàries.

Aquest és el programa general de l’assignatura:

Bloc de redacció científica
– L’estil i formats d’escriptura científica
– L’article original: estructura i continguts
– L’article de revisió: estructura i continguts
– Principis ètics de la publicació
– Elecció de la revista
– Preparació formal del manuscrit
– El procés editorial

Bloc de presentacions orals
– Les claus de l’expressió corporal
– Com planificar i decidir l’estratègia d’una presentació oral
– Com construir i executar una presentació
– Exercicis pràctics sobre tècniques de comunicació
– Exercicis pràctics d’execució de presentacions

El curs el coordinen Fèlix Bosch i Josep-Eladi Baños i va comptar amb la participació de professors convidats. Així, diferents experts propers a l’àmbit de la redacció científica i de la comunicació oral, des de revisors o redactors científics a professionals del teatre, entre d’altres, es van encarregar de compaginar la teoria amb els exercicis pràctics. La participació, en forma de discussions, redaccions i exposicions individuals, és precisament un dels eixos fonamentals sobre els quals se sustenta l’assignatura.