El treball Activation of facilitation calcium channels in chromaffin cells by D1 dopanine receptors through a cAMP/protein kinase A-dependent mechanism, publicat a Nature el 1990 (348:239-242) va ser el guardonat amb el tercer Premi d’Investigació Dr. Antoni Esteve. La investigadora C. Rodríguez Artalejo, del Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Madrid, i els seus col•laboradors M.A. Ariano, R.L. Perlman i A.P. Fox, són els autors d’aquest estudi que pel jurat del premi va representar una contribució fonamental en l’estudi de les relacions entre canals de calci i neurotransmissors. Compost pels professors Gerhard Levy (Estats Units), Walter Osswald (Portugal) i Sergi Erill (Espanya), el tribunal va destacar l’important avenç que va suposar aquest treball en el coneixement del funcionament del sistema nerviós i, per tant, en el disseny d’estratègies terapèutiques en l’àmbit de la neurologia i la psicofarmacologia.