Bilbao s’ha convertit en la cinquena ciutat espanyola que acull els seminaris sobre Com redactar un article científic organitzats per la Fundació Dr. Antoni Esteve. Amb la coordinació, en aquesta ocasió, de la Dra. Luisa Ugedo, del Departament de Farmacologia de la Facultat de Medicina i Odontologia de la Universitat del País Basc, els cursos van reunir les mateixes característiques que les seves edicions anteriors. Durant dues jornades, els professors Esteve Fernández i Ana M. García van oferir algunes de les principals claus per poder redactar correctament un article científic.

Esteve Fernández és director de Gaceta Sanitaria i investigador de l’Institut Català d’Oncologia, mentre que Ana M. García és professora titular del Departament de Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat de València i membre, també, de l’Equip Editorial de la revista Gaceta Sanitaria. Ambdós, a partir de la seva dilatada experiència com a autors i revisors, van aportar algunes pinzellades sobre el procés editorial i els requisits que han de reunir tots els manuscrits que vulguin ser publicats.

A més dels continguts teòrics i pràctics que habitualment conformen aquests seminaris, aquesta cinquena edició també va comptar amb la participació activa de la Dra. Luisa Ugedo, que va impartir una sessió sobre les particularitats dels articles d’investigació bàsica. El curs va tenir lloc a la Unitat Docent de l’Hospital de Basurto de Bilbao els dies 28 i 29 de juny de 2005.