El descobriment de dos nous compostos que podrien desenvolupar-se com analgèsics per al tractament del dolor inflamatori és l’estudi que ha rebut el novè Premi d’Investigació de la Fundació Dr. Antoni Esteve. El treball, publicat a la revista nord-americana Proceedings of the National Academy of Sciences el febrer de 2002, l’han realitzat conjuntament investigadors del CSIC i de les universitats de València i Miguel Hernández d’Alacant.

Els dos nous compostos químics identificats, el DD161515 i el DD191515, inhibeixen selectivament l’activitat biològica del receptor VR1. Aquest receptor neuronal es troba a les terminacions nervioses sensorials i contribueix a la percepció del dolor davant d’estímuls tèrmics i químics. Més concretament, el VR1 està implicat en la patologia del dolor inflamatori agut i crònic com el que produeixen substàncies químiques irritants com la capsaicina (ingredient dels pebrots picants) i la calor. L’estudi, després de diversos assaigs biològics en ratolins, demostra que els dos compostos descoberts bloquegen l’activitat del receptor VR1 amb gran eficàcia, de manera que presenten una activitat analgèsica i antiinflamatòria molt elevada. La identificació d’aquestes noves molècules analgèsiques va ser possible després del cribatge d’un total de 10.640 compostos químics.

Es podria tractar, doncs, d’una nova família d’analgèsics que se sumaria a les ja existents actualment per tractar el dolor inflamatori: els opioides (com la morfina) i els antiinflamatoris no esteroideus (com l’ibuprofè). Amb la diferència, en aquest cas, de que es tractaria d’analgèsics més específics i amb menys efectes secundaris.

La importància d’aquest descobriment i les aplicacions terapèutiques que podria tenir en un futur per tractar el dolor han estat finalment els motius per atorgar el novè Premi d’Investigació de la Fundació Dr. Antoni Esteve a Antonio Ferrer Montiel, de la Universitat Miguel Hernández y un dels autors, per l’article Attenuation of thermal nociception and hyperalgesia by VR1 blockers (Atenuació de la nocicepció i hiperalgèsia tèrmiques mitjançant inhibidors del receptor VR1).