Amb aquest seminari sobre el funcionament dels Comitès Ètics d’Investigació Clínica (CEIC) es va iniciar una sèrie de cursos que, mitjançant cinc edicions, s’impartirien a diferents àrees de la geografia espanyola. Aquest primer seminari es va celebrar a Bellaterra els dies 7 i 8 de maig de 2001 i el van impartir el Dr. Josep-E. Baños, aleshores del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat Autònoma de Barcelona, i la Dra. Inés Galende, del Comitè Ètic Regional de la Comunitat de Madrid. L’objectiu principal del seminari era el de formar als membres d’aquests comitès que vetllen pel compliment dels aspectes ètics, legals i metodològics que regulen la investigació clínica amb medicaments.