Aquest projecte de la Fundació Dr. Antoni Esteve s’ha iniciat amb l’objectiu de recopilar i classificar una sèrie de documents que són de lliure accés i que poden resultar d’interès dins del camp de la investigació farmacoterapèutica. S’ofereix en forma de base de dades que, a més d’incloure els documents originals, es procedirà també a la seva traducció corresponent quan no se’n disposi d’una versió en castellà i en català. Els documents se seleccionen tot seguint el criteri subjectiu des de la Fundació Dr. Antoni Esteve, tot i que agrairem qualsevol suggeriment d’inclusió per part d’altres professionals sanitaris i investigadors que així ens ho comuniquin.