En el primer any de la Fundació Dr. Antoni Esteve es va començar una estreta col•laboració amb la Societat Catalana de Farmacologia pel que fa a la celebració de les conferències inaugurals dels seus cursos. Una col•laboració que es manté any rere any. La primera d’aquestes conferències va correspondre a la inauguració del curs 1984-1985 amb el títol Aplicación de la informática al diseño de los fármacos, de la mà del professor José Elguero, del CSIC. L’acte va tenir lloc el 29 d’octubre de 1984 a l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.